Vision

Organisationsantropologi

Sparring og rådgivning om organisations - og ledelsesudvikling

 

  • Har I Jeres organisatoriske infrastruktur på plads fra strategier til MUS men savner at høste og dyrke potentialet tæt på kerneopgaven?
  • Er I i gang med forandringsprocesser på Jeres arbejdsplads?
  • Skal I udvikle Jeres arbejds - og samarbejdskultur?
  • Vil I arbejde med nye måder at anvende data på?
  • Har I behov for ledelsessparring og rådgivning ift nye strategier eller fx fusioner og organisatoriske ændringer?

 

 

 

Velkommen til InterPlays univers.

Interplay kombinerer organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring med involverende metoder og greb, der tager udgangspunkt i Jeres styrker og samtidig udfordrer Jer på ukonstruktive grundforståelser og rutiner.

Gennem dialog, nysgerrighed og vedholdenhed udvikler vi sammen med Jer organisationens evne til at realisere vision og strategier

Opgavetyper

Forandrings - og kulturudviklingsdesign for større grupper og hele arbejdspladser - og ledelseudvikling

 

Når I skal arbejde med større og længerevarende forandringsprocesser, hvor ledergrupper, ledere med deres afdeling og måske hele arbejdspladsen skal involveres i at udfolde og konkretisere vision og strategier

 

 

Forbedrings - og udviklingsworkshops med ledergrupper, afdelinger og teams

 

Når I skal arbejde med forbedringskultur i forhold til jeres kerneopgave og kunder/borgere arbejder vi med analyser, interviews og opfølgende workshops, hvor I sætter mål for forbedringsindsatsen og arbejder med dette gennem aktionslæring.

 

 

Sparring på grænsekrydsende ledelse og tværorganisatorisk samarbejde

 

 

Når I har brug for at styrke ledelse og samarbejde på tværs i organisationen eller på tværs af organisationer. Her sætter vi fokus på koblingskompetencer, kommunikation og social og relationel kapacitetsopbygning gennem workshops og træningssessioner

 

Sparring og coaching af ledere og ledergrupper

 

Når I vil styrke den enkelte leder eller ledergruppes handlekraft gennem refleksion og rådgivning og gennem dette skabe resultater samt større arbejdsglæde og trivsel for både ledere og medarbejdere.