Vision

 

 

 

Sparring og rådgivning om organisations - og ledelsespraksis i udvikling

 

Gennem dialog, nysgerrighed og vedholdenhed udvikler vi sammen med Jer organisationens evne til at realisere vision og strategier

  • Er I i gang med ny strategi/forretningsstrategi og har øje på at få hele organisationen med - kompetencer og arbejdsmiljø?
  • Har I Jeres organisatoriske infrastruktur på plads fra strategier til MUS men savner at høste og dyrke potentialet tæt på kerneopgaven?
  • Skal I udvikle Jeres arbejds - og samarbejdskultur?
  • Vil I arbejde med nye måder at anvende data på?
  • Har I behov for ledelsessparring og rådgivning ift organisatoriske ændringer?

 

 

 

Velkommen til InterPlays univers.

Ledelsessparring og rådgivning på et solidt erfaringsgrundlag i tæt dialog med Jer om jeres ambitioner for jeres arbejdsplads.

Opgavetyper

Strategi og - forandringsdesign for større grupper og hele arbejdspladser - og ledelseudvikling

 

Når I skal arbejde med større og længerevarende forandringsprocesser, hvor ledergrupper, ledere med deres afdeling og måske hele arbejdspladsen skal involveres i at udfolde og konkretisere vision og strategier

 

 

Forbedrings - og udviklingsworkshops med ledergrupper, afdelinger og teams

 

Når I skal arbejde med forbedringskultur i forhold til jeres kerneopgave og kunder/borgere arbejder vi med analyser, interviews og opfølgende workshops, hvor I sætter mål for forbedringsindsatsen og arbejder med dette gennem aktionslæring.

 

 

Sparring på grænsekrydsende ledelse og tværorganisatorisk samarbejde

 

 

Når I har brug for at styrke ledelse og samarbejde på tværs i organisationen eller på tværs af organisationer. Her sætter vi fokus på koblingskompetencer, kommunikation og social og relationel kapacitetsopbygning gennem workshops og træningssessioner

 

Sparring og coaching af ledere og ledergrupper

 

Når I vil styrke den enkelte leder eller ledergruppes handlekraft gennem refleksion og rådgivning og gennem dette skabe resultater samt større arbejdsglæde og trivsel for både ledere og medarbejdere.