Vision
Ledelsessparring, organisationsudvikling og strategirealisering


Gennem dialog, nysgerrighed og vedholdenhed udvikler jeg sammen med Jer organisationens evne til at realisere vision og strategier

Heidi Graff - en dedikeret samtalepartner og facilitator. Kontakt 2331 0512

  • Er I i gang med ny strategi/forretningsstrategi og har ambition om at få hele organisationen med - engagement, kompetencer og arbejdsmiljø?
  • Vil I øge jeres fokus på mental sundhed og organisatorisk resiliens?
  • Vil I styrke jeres ledelsessamarbejde?
  • Skal I styrke forpligtende og lærende arbejdsfællesskaber?
  • Har I behov for ledelsessparring og rådgivning ift  organisatoriske ændringer?

   
Mette Hjort Madsen, Vicedirektør i Efterskoleforeningen.


Ud over selv at være en erfaren leder med et solidt værdimæssigt kompas og en rolig autoritet, så formår Heidi i kraft af sin antropologiske tilgang at omsætte teori til hverdagspraksis på en måde, så alle kan se sig selv i arbejdet. Jeg tør godt sige, at Heidi har en væsentlig del af æren for, at vi er lykkedes så godt. De processer vi har været igennem med Heidi, har langt overgået vores forventninger.Heidi Graff

Opgavetyper

Strategi og - forandringsdesign for større grupper og hele arbejdspladser - og ledelseudvikling


Når I skal arbejde med større og længerevarende forandringsprocesser, hvor ledergrupper, ledere med deres afdeling og måske hele arbejdspladsen skal involveres i at udfolde og konkretisere vision og strategier.Øget mental sundhed gennem udviklingsworkshops med ledergrupper, afdelinger og teams


Når I skal arbejde med øget mental sundhed og organisatorisk resiliens arbejder vi med feltobservation, feedback, analyser, interviews og opfølgende workshops, hvor I sætter mål for indsatsen og arbejder med dette gennem aktionslæring.Sparring  på grænsekrydsende ledelse og tværorganisatorisk samarbejdeNår I har brug for at styrke ledelse og samarbejde på tværs i organisationen eller på tværs af organisationer. Her sætter vi fokus på koblingskompetencer, kommunikation og social og relationel kapacitetsopbygning gennem workshops og træningssessioner.


Sparring og coaching af ledere og ledergrupper


Når I vil styrke den enkelte leder eller ledergruppes handlekraft gennem refleksion og rådgivning og gennem dette skabe resultater samt større arbejdsglæde og trivsel for både ledere og medarbejdere.

KLIPPEKORT: 3, 5 ELLER 10 KLIP, SOM KAN DELES AF FLERE I ORGANISATIONEN.