Vision
Ledelsessparring, organisationsudvikling og strategirealisering


Gennem dialog, nysgerrighed og vedholdenhed udvikler jeg sammen med Jer organisationens evne til at realisere vision og strategier

Heidi Graff - en dedikeret samtalepartner og facilitator. Kontakt 2331 0512

  • Er I i gang med ny strategi/forretningsstrategi og har ambition om at få hele organisationen med - engagement, kompetencer og arbejdsmiljø?
  • Vil I øge jeres fokus på mental sundhed og organisatorisk resiliens?
  • Vil I styrke jeres ledelsessamarbejde?
  • Skal I styrke forpligtende og lærende arbejdsfællesskaber?
  • Har I behov for ledelsessparring og rådgivning ift  organisatoriske ændringer?

   
Mette Hjort Madsen, Vicedirektør i Efterskoleforeningen.


Ud over selv at være en erfaren leder med et solidt værdimæssigt kompas og en rolig autoritet, så formår Heidi i kraft af sin antropologiske tilgang at omsætte teori til hverdagspraksis på en måde, så alle kan se sig selv i arbejdet.Heidi Graff

Opgavetyper

Strategi og - forandringsdesign for større grupper og hele arbejdspladser - og ledelseudvikling


Når I skal arbejde med større og længerevarende forandringsprocesser, hvor ledergrupper, ledere med deres afdeling og måske hele arbejdspladsen skal involveres i at udfolde og konkretisere vision og strategier.Øget mental sundhed gennem udviklingsworkshops med ledergrupper, afdelinger og teams


Når I skal arbejde med øget mental sundhed og organisatorisk resiliens arbejder vi med feltobservation, feedback, analyser, interviews og opfølgende workshops, hvor I sætter mål for indsatsen og arbejder med dette gennem aktionslæring.Sparring  på grænsekrydsende ledelse og tværorganisatorisk samarbejdeNår I har brug for at styrke ledelse og samarbejde på tværs i organisationen eller på tværs af organisationer. Her sætter vi fokus på koblingskompetencer, kommunikation og social og relationel kapacitetsopbygning gennem workshops og træningssessioner.


Sparring og coaching af ledere og ledergrupper


Når I vil styrke den enkelte leder eller ledergruppes handlekraft gennem refleksion og rådgivning og gennem dette skabe resultater samt større arbejdsglæde og trivsel for både ledere og medarbejdere.

KLIPPEKORT: 3, 5 ELLER 10 KLIP, SOM KAN DELES AF FLERE I ORGANISATIONEN.