Eksempler på opgaveløsning

Eksempler på opgaveløsning


”I Efterskoleforeningen har vi brugt Heidi Graff som konsulent, da vi over en kort periode udvidede organisationen med flere nye fagområder og samtidig etablerede en ny ledelsesstruktur. Jeg tør godt sige, at Heidi har en væsentlig del af æren for, at vi er lykkedes så godt. De processer, vi har været igennem med Heidi, har langt overgået vores forventninger. Ud over selv at være en erfaren leder med et solidt værdimæssigt kompas og en rolig autoritet, så formår Heidi i kraft af sin antropologiske tilgang at omsætte teori til hverdagspraksis på en måde, så alle kan se sig selv i arbejdet. Hun har også en evne til at vinkle problemstillinger meget konstruktivt, så vi altid kommer videre i fællesskab. Hun er god til at lytte og tilpasser værktøjskassen efter organisationens behov. Mette Hjort-Madsen, vicedirektør”
InterPlay har løst en række opgaver for private og offentlige arbejdspladser med fokus på realisering af vision og strategier, styrkelse af arbejdsfællesskaber, samspil om kerneopgave og effektfuld ledelseskommunikation.


 • Ledelsesudvikling omkring faglig ledelse.
 • Sparring på ny ledelsesstruktur i en forening
 • Reformimplementering kombineret med organisations - og ledelsesudvikling i en kommune.
 • Strategiworkshop og strategiudvikling for privat organisation med socialt formål.


 • Udviklingsforløb for privat virksomhed med fokus på ny forretningsstrategi og arbejdsmiljø.


 • Relationel koordinering i praksis for tværfaglige teams.


 • Udviklingsforløb for ledergrupper om forretningsudvikling.


 • Facilitering af ledernetværk og lederværksted.


 • Workshops om relationel etik i samarbejdet på et Hospice.


 • Lederseminar om grænsekrydsende ledelse - Børne/ungeområdet i en kommune.


 • Tillid og samarbejde - workshops og seminarer.


 • Kurser for ledere i den professionelle sygesamtale i SKAT.


 • Lederudviklingsforløb med fokus på kompleksitet, mod og robusthed.


 • Individuel ledercoaching af kontorchefer og direktører på baggrund af Leder – og trivselsmåling i en styrelse.


 • Individuel og teamcoaching af chefer. Fokus på bedre samarbejde på tværs af chefområder i en kommune.


 • Social kapital og samarbejde. Seminarer for forskellige afdelinger på hospitaler i Region SJ.