Arbejdstilgang

ARBEJDSTILGANG

Før Jeres strategi ud i livet


Det er vanskeligt at lykkes med strategiarbejde. Hvordan skal fx forholdet mellem styring og ledelse gøres på måder, der sætter retning og følger op og samtidig delegerer og skaber fagligt råderum?

InterPlay arbejder bla. ud fra organisationsantropologi og litteratur/historiefortælling. Det er fantastiske kilder til at øge forståelse af, hvad der foregår på arbejdspladser, til at anvende som udforskning af "små varme data" og i strategiudfoldelse og forandringssituationer. InterPlay arbejder med det levede liv i organisationer i kombination med andre datakilder som materiale til at realisere arbejdspladsens vision og strategier.

Brug data som forandringsmotor


Organisatoriske data er ofte samlinger af kvantitative undersøgelser. Fx APV, trivselsundersøgelser, lederevalueringer, kundeevalueringer og tilfredshedsundersøgelser.


Ved at anvende antropologiske metoder, indsamler InterPlay data blandt arbejdspladsens ansatte via observation, fortællinger og samtaler og kan derved supplere de større datasæt med data i det levede organisationsliv.


Dette giver arbejdspladsen et langt rigere og mere nuanceret billede, som kan understøtte strategiarbejde, nytænkning, kulturudvikling samt kvalitetsudvikling af både kerneopgave og arbejdsprocesser.Metoder

  • Observation og feltstudier
  • Semistrukturerede interviews 
  • Historiefortælling
  • Strategi workshops
  • Ledelsessparring
  • Coaching
  • Træningsessions
  • Design metode


Om Heidi


Jeg hedder Heidi Graff, og som organisationsantropolog og organisations - og ledelseskonsulent arbejder jeg sammen med jeres arbejdsplads om, hvordan vision og strategier realiseres. Reelle forandringer lykkes, når mennesker involveres i det konkrete arbejde og sammen sætter målsætninger for resultater, og hvad det kræver af ændrede samarbejdsformer samt ændret adfærd og kommunikation.


Jeg er uddannet i Litteraturvidenskab og organisationsantropologi og har senere videreuddannet mig i proceskonsultation, coaching, projektledelse og innovation/ledelse i kompleksitet.


Mine arbejdserfaringer bygger på mange år med fokus på udviklings - og forandringsopgaver.I  12 år har jeg arbejdet som leder og chef i både privat og offentlig regi. Jeg har været chef/leder gennem en række forandringsprocesser i bla. Attractor, Rambøll og University College Metropol. Jeg har fx. erfaringer med opløsning af en offentlig organisation, opkøb af min arbejdsplads af en international rådgivningsvirksomhed med forretningsudvikling som ambition, opbygning af en ny afdeling samt fusionsforberedelse mellem to offentlige institutioner.


Consulting: 90%

Accounting: 80%

Management: 95%