Arbejdstilgang

ARBEJDSTILGANG - vision, viden og vedholdenhed

Før Jeres strategi ud i livet gennem aktionslæring og varme data


Det er vanskeligt at lykkes med reelle forandringer. Hvordan skal fx forholdet mellem styring og ledelse gøres på måder, der sætter retning og følger op og samtidig delegerer og skaber fagligt råderum?


InterPlay arbejder med aktionslæring ud fra organisationsantropologi og litteratur/historiefortælling. Det er fantastiske kilder til at øge forståelse af, hvad der foregår på arbejdspladser og til at udforske "små varme data" som kan anvendes i strategiudfoldelse og forandringssituationer.

Brug forskellige data som forandringsmotor


Organisatoriske data er ofte samlinger af kvantitative undersøgelser. Fx APV, trivselsundersøgelser, lederevalueringer, kundeevalueringer og tilfredshedsundersøgelser.


Ved at anvende antropologiske metoder, indsamler InterPlay data blandt arbejdspladsens ansatte via observation, fortællinger og samtaler og kan derved supplere de større datasæt med data i det levede organisationsliv.


Dette giver arbejdspladsen et langt rigere og mere nuanceret billede, som kan understøtte strategiarbejde, nytænkning, kulturudvikling samt kvalitetsudvikling af både kerneopgave og arbejdsprocesser.Metoder

  • Observation og feltstudier
  • Semistrukturerede interviews 
  • Historiefortælling
  • Strategi workshops
  • Ledelsessparring
  • Coaching
  • Træningsessions
  • Design metode
  • Oplæg


Om Heidi


Jeg hedder Heidi Graff, og som organisationsantropolog og organisations - og ledelseskonsulent arbejder jeg sammen med jeres arbejdsplads om, hvordan vision og strategier realiseres. Reelle forandringer lykkes, når mennesker involveres i det konkrete arbejde og sammen sætter målsætninger for resultater, og hvad det kræver af ændrede samarbejdsformer samt ændret adfærd og kommunikation.


Jeg er uddannet i Litteraturvidenskab og organisationsantropologi og har senere videreuddannet mig i proceskonsultation, coaching, projektledelse og innovation/ledelse i kompleksitet.


Mine arbejdserfaringer bygger på mange år med fokus på udviklings - og forandringsopgaver. I 12 år har jeg arbejdet som leder og chef i både privat og offentlig regi. Jeg har været chef/leder gennem en række forandringsprocesser i bla. Københavns Amt, Attractor, Rambøll og University College Metropol.


Jeg er en dedikeret samtalepartner for ledere i forandringssituationer og kombinerer fokus på den veldrevne organisation med et bæredygtigt arbejdsmiljø.


Jeg er også ekstern lektor på CBS, institut for organisation, hvor jeg underviser og vejleder studerende i organisationsanalyse og kvalitativ metode.


Consulting: 90%

Accounting: 80%

Management: 95%