Vision

Gennem dialog, nysgerrighed og vedholdenhed udvikler jeg sammen med Jer organisationens evne til at realisere vision og strategier
Sparring og rådgivning om organisations - og ledelsesudvikling i praksis på antropologisk grundlag


  • Er I i gang med ny strategi/forretningsstrategi og har ambition om at få hele organisationen med - engagement, kompetencer og arbejdsmiljø?
  • Vil I styrke jeres ledelsessamarbejde?
  • Skal I udvikle Jeres arbejds - og samarbejdskultur?
  • Har I behov for ledelsessparring og rådgivning ift  organisatoriske ændringer?

   

Velkommen til InterPlays univers.

Ledelsessparring og rådgivning på et solidt erfaringsgrundlag i tæt dialog med Jer om jeres ambitioner for jeres arbejdsplads.

Opgavetyper

Strategi og - forandringsdesign for større grupper og hele arbejdspladser - og ledelseudvikling


Når I skal arbejde med større og længerevarende forandringsprocesser, hvor ledergrupper, ledere med deres afdeling og måske hele arbejdspladsen skal involveres i at udfolde og konkretisere vision og strategierForbedrings - og udviklingsworkshops med ledergrupper, afdelinger og teams


Når I skal arbejde med forbedringskultur i forhold til jeres kerneopgave og kunder/borgere arbejder vi med analyser, interviews og opfølgende workshops, hvor I sætter mål for forbedringsindsatsen og arbejder med dette gennem aktionslæring.Sparring  på grænsekrydsende ledelse og tværorganisatorisk samarbejdeNår I har brug for at styrke ledelse og samarbejde på tværs i organisationen eller på tværs af organisationer. Her sætter vi fokus på koblingskompetencer, kommunikation og social og relationel kapacitetsopbygning gennem workshops og træningssessioner


Sparring og coaching af ledere og ledergrupper


Når I vil styrke den enkelte leder eller ledergruppes handlekraft gennem refleksion og rådgivning og gennem dette skabe resultater samt større arbejdsglæde og trivsel for både ledere og medarbejdere.